Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 21 września 2018 roku o godzinie 14.00

O G Ł O S Z E N I E

 

               Informuję, iż w dniu 21 września 2018 roku o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7,

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza.
  2. Propozycje do projektu budżetu na 2019 rok.
  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.
  4. Kontrola realizacji wydatków niewygasających z roku 2017.
  5. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku.
  6. Sprawy różne.

 

  1. Kontrola sołectwa Nowodworce.

 

 


Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

                                                                                                                                                                         Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                                                                            Rafał Czaplejewicz

Dodana: 18 wrzesień 2018 14:47

Zmodyfikowana: 18 wrzesień 2018 14:47

Lista stron