Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw wraz z opracowaniem koncepcji ich rozmieszczenia

Gmina Wasilków informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw wraz z opracowaniem koncepcji ich rozmieszczenia, znak sprawy OSO.271.7.2022.MS prowadzone jest na stronie postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6afd138d-158e-404e-b139-7ffc621ca9f7

Dodana: 23 luty 2022 11:08

Zmodyfikowana: 23 luty 2022 11:10