Przetargi nieruchomości

W Y K A Z

nieruchomości do dzierżawy na okres do 3 lat pod działalność gospodarczą i garaże obciążonych podatkiem Vat.

Nr działki

Pow.

ha

Nr KW

Położenie, ulica

Przeznaczenie w planie przestrzennego zagospodarowania

Forma dzierżawy

Czynsz roczny w zł. netto

1074/2

2461/71

2619/10

334/95

54/6

2878/1

0,1426

0,0767

0,0070

0,0125

0,3555 + 40 m2 budynek

0,0020

BI1B/00055901/4

BI1B/00040015/8

BI1B/00056614/2

BI1B/00037803/5

BI1B/0003977/8

Wasilków ul. Supraślska

Kościelna

Zajęcza

Sielachowskie

Wasilków ul. Nadrzeczna

brak planu

zabudowana budynk. Kotłowni

brak planu

bez przetargu

713,-

3.600,-

2.100,-

3.750,-

7.200,-

600,-

Termin zapłaty czynszu ustala się do 31 marca każdego roku lub miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca.

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w prasie lokalnej i na stronie bip tut. Urzędu.

Wasilków, dnia 21.11.2016 r.

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz

tel.85-71-85-233 w.24

W Y K A Z

działek do dzierżawy na okres do 3 lat zabudowanych budynkami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną własność osób fizycznych

Nr działki

Pow.

w m2

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie przestrzennego zagospodarow.

Forma dzierżawy

Czynsz

roczny

w zł.

3840

261

BI1B/00060858/5

Wasilków ul. 11-go Listopada

brak planu

bez przetargu

522,-

3804

906

BI1B/00063604/1

Wasilków ul. Grodzieńska

brak planu

bez przetargu

1.812,-

Termin zapłaty czynszu ustala się do 31 marca każdego roku z możliwością rozłożenia na raty kwartalne lub miesięczne.

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w prasie lokalnej i na stronie bip.wasilkow.pl.

Wasilków, dnia 08.11.2016 r.

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz

tel. 85 71 85 233 w.24

W Y K A Z

działek rolnych dzierżawionych przeznaczonych do przedłużenia dzierżawy na kolejne 3 lata.

Nr działki

Powierzchnia w ha

Nr KW

Położenie miejscowość

Przeznaczenie w planie przestrzennego zagospodarowania

Forma dzierżawy

Czynsz roczny w zł.

482/1

530/2

744/1

1146

1585/1

818/15

111/3

886/3

88/3+88/4

575

421

0,5350

0,5042

0,2931

0,2635

22,2480

0,2000

1,1968

0,4802

0,6789

0,2569

0,5283

57165

110969

40587

57165

55901

56614

67414

67414

58373

29305

29305

Wasilków

Studzianki

Dąbrówki

brak planu

bez przetargu

214,-

202,-

118,-

106,- 12.503,-

80,-

419,-

192,-

987,-

103,-

212,-

Termin zapłaty czynszu ustala się do 31 marca każdego roku.

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w prasie lokalnej i na stronie bip.wasilkow.pl .

Wasilków, dnia 08.11.2016 r.

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz

tel. 85 71 85 233 w.24

W Y K A Z

działki do dzierżawy na okres do 3 lat w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Nr działki

Pow.w m2

Nr KW

Położenie ulica

Przeznaczenie w planie przestrzennego zagospodarowania

Forma dzierżawy

Czynsz roczny w zł. +VAT

3047 część

2552

2550

3464/2

3608/3

3608/4

3560/9

822/4

3846/3

4003/12

4003/13

2700/1+2700/2

51

99

163

121

237

198

460

105

128

165

142

581

165850

31897

106237

106237

106237

106237

60858

55901

68069

74848

74848

94931

Wasilków ul.

Białostocka

Olszowa

Wołowicza

Żwirowa

Żeromskiego

Konopnickiej

Grodzieńska

brak planu

bez przetargu

255,-

495,-

815,-

605,-

1.185,-

990,-

2.300,-

525,-

640,-

825,-

710,-

2905,-

Termin zapłaty czynszu ustala się do 31 marca każdego roku lub miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca.

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w Kurierze Porannym i na stronie internetowej.

Wasilków, dnia 08.11.2016 r.

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz

tel.85 71 85 233 w.24

W Y K A Z

nieruchomości prawa wieczystego użytkowania zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży na własność

Nr

działki

Pow.

w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie

w planie

Forma

sprzedaży

Cena

nieruchomości

w złotych

818/10

0,1008

BI1B/00078605/6

Wasilków ul. Wojtachowska 84

brak miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania

bez przetargu

139.527,-

-82.600,- wartość prawa wieczyst. użyt.

= 56.927,-

+ VAT 23%

Uwaga: osobom przysługującym pierwszeństwo w nabyciu w/w działek na podstawie art.34 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 23.11.2016 r.

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w Kurierze Porannym i na stronie bip.wasilkow.pl

Wasilków, dnia 23.11.2016 r.

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz

tel. 85 71 85 233 w.24

Dodana: 29 listopad 2016 13:25

Zmodyfikowana: 1 grudzień 2016 09:34