WYKAZ nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do Zarządzenia Nr 118/2015

z dnia 30 listopada 2015 r.

Burmistrza Wasilkowa

W Y K A Z

nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży.

Nr

działki

Pow.

w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie

w planie

Forma

sprzedaży

Cena

nieruchomości

w złotych

334/79

0,0080

BI1B/00055386/7

Wasilków

brak miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania

bez przetargu

9.680,-

w tym VAT 23% + koszty dokumentacji zł.365,-

Uwaga: osobom przysługującym pierwszeństwo w nabyciu w/w działek na podstawie art.34 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 08.04.2016 r.

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w Kurierze Porannym i na stronie bip.wasilkow.pl

Wasilków, dnia 06.04.2016 r.

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz

tel. 85 71 85 233 w.24

Dodana: 13 kwiecień 2016 14:55

Zmodyfikowana: 13 kwiecień 2016 14:58