Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków

 

Wasilków, 16.03.2018 r.

BGGN.271.04.2018

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej

w gminie Wasilków

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 1 176 918,84 zł,

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji, doświadczeniem kierownika budowy i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: Sungrant Sp. z o.o.

adres siedziby: 15-542 Białystok, ul. Ciesielska 2/23,

cena (wraz z podatkiem VAT): 1 239 927,48 zł,

termin wykonania zamówienia: 29.06.2018 r.,

długość gwarancji:

- na wykonane roboty budowlano - montażowe - 7 lat,

- na kolektory słoneczne - 12 lat,

- na podgrzewacz wody - 8 lat,

- na pozostały osprzęt instalacji solarnej - 5 lat,

- na sterowniki i automatykę kontrolną - 5 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

 

Dodana: 16 marzec 2018 14:37

Zmodyfikowana: 16 marzec 2018 14:37

Lista stron