Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty VI Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt w Zawierciu

Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

 

 

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: VI Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt w Zawierciu złożonej w trybie pozakonkursowym przez UKS „SET” Wasilków ul. Dębowa 3, 16-010 Studzianki NIP 9662098830

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 09 stycznia r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.wasilewska@wasilkow.pl .

Dodana: 2 styczeń 2019 15:25

Zmodyfikowana: 2 styczeń 2019 15:25