Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty Piłka dla wszystkich

Wasilków, dn. 24.07.2020

Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty


Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Piłka dla wszystkich" złożonej przez Klub Sportowy „Wasilków”, z siedzibą 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 31 lipca 2020 r. (piątek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

    • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

    • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)

    • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska@wasilkow.pl.

Dodana: 24 lipiec 2020 15:23

Zmodyfikowana: 24 lipiec 2020 15:23