Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Międzynarodowy Wyścig Rowerowy Wasilków MTB Maraton z cyklu Maratony Kresowe"

Wasilków, dn. 03.02.2021 r.Ogłoszenie o możliwości składania uwag do ofertyZapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Międzynarodowy Wyścig Rowerowy Wasilków MTB Maraton z cyklu Maratony Kresowe” złożonej przez Fundacja „Maratony Kresowe”, 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 157

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.
Uwagi do oferty można zgłaszać do 10 lutego 2021 r. (środa) do godz. 15.30 w formie pisemnej:


    • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
    • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
    • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska@wasilkow.pl

Dodana: 3 luty 2021 14:41

Zmodyfikowana: 3 luty 2021 14:41