Aktywizacja i wsparcie Orlików – dziecięcego zespołu piłkarskiego KS Studzianki

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywizacja i wsparcie Orlików – dziecięcego zespołu piłkarskiego KS Studzianki” złożonej w trybie pozakonkursowym przez KS Studzianki zarejestrowany w rejestrze Starostwa Powiatowego w Białymstoku pod nr SP.4222.10.2011.

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie www.wasilkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 27.03.2017 r. (poniedziałek) do godz. 8.00 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: u.kosinska@wasilkow.pl