Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ewidencji działalności gospodarcznej.

Wasilków, dnia 12.12.2019 r.

 OSO.2110.7.2019.KS

 

 

 Burmistrz Wasilkowa

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i ewidencji działalności gospodarczej

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko, umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

 

                                                           

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                    Adrian Łuckiewicz

 

 

 

Dodana: 13 grudzień 2019 11:54

Zmodyfikowana: 13 grudzień 2019 11:54