Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. archiwum

               Wasilków, 08.04.2020 r.

 K.2110.4.2020.KS

 

 Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze ds. archiwum

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, została zatrudniona Pani Iwona Tyborowska, zam. Nowodworce.    

 

 UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. archiwum, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, wpłynęły dwie oferty.

 

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Iwona Tyborowska posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

 

  

                                                                                                  Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                     Adrian Łuckiewicz

 

 

Dodana: 9 kwiecień 2020 13:49

Zmodyfikowana: 9 kwiecień 2020 13:49