Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. przebudowy drogi gminnej nr 105415B

Wasilków, 30 listopada 2015 r.

BGGN.271.10.2015

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

dot. przebudowy drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni

oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do km 0+060, gm. Wasilków

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia

dot. przebudowy drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni

oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do km 0+060, gm. Wasilków,

ponieważ cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i kwoty tej Zamawiający nie zwiększył.

Dodana: 2 grudzień 2015 09:05

Zmodyfikowana: 2 grudzień 2015 09:05