Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 16.00

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 16.00Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7,

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

  1. Prezentacja organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.
  2. Sprawozdanie z działalności MOPS w Wasilkowie za 2017 rok.
  3. Informacja o zasobach pomocy społecznej.
  4. Informacja o wynikach rekrutacji do przedszkola publicznego
    w gminie.
  5. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  6. Sprawy różne.

 

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                             Mirosława Jadwiga Bezdziel

Dodana: 18 kwiecień 2018 09:59

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2018 09:59