Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 5 grudnia 2017 roku o godzinie 14.00

O G Ł O S Z E N I E

 

               Informuję, iż w dniu 5 grudnia 2017 roku o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7,

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Temat posiedzenia:

  1. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2018 rok. Analiza opinii i wniosków złożonych przez pozostałe Komisje Rady.
  2. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Wasilkowa.

  3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
  4. Ocena wsparcia zadań inwestycyjnych dotacjami z funduszy krajowych i unijnych.
  5. Sprawy różne.
  6. Kontrola sołectwa Dąbrówki.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                                                                                                                    Rafał Czaplejewicz

Dodana: 22 listopad 2017 11:54

Zmodyfikowana: 30 listopad 2017 21:25