Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 23 października 2017 roku o godzinie 16.00

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 23 października 2017 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7,

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wasilków w roku szkolnym 2016/2017.
  2. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  3. Sprawy różne.

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                             Mirosława Jadwiga Bezdziel

Dodana: 18 październik 2017 16:01

Zmodyfikowana: 18 październik 2017 16:43