Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 24 października 2017 roku o godz. 15.30

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 24 października 2017 roku o godz. 15.30

                         w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7 w sali konferencyjnej na parterze,

odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

  1. Informacja o usterkach w inwestycjach objętych gwarancją.
  2. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  3. Sprawy różne.

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

 

   Przewodnicząca Komisji

 

                             Dominika Jocz

Dodana: 18 październik 2017 16:07

Zmodyfikowana: 18 październik 2017 16:07