Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 28 listopada 2017 roku o godz. 15.00

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 15.00

                         w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7 w sali konferencyjnej na parterze,

odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

  1. Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Wasilków (w sąsiedztwie rejonu Panerka).
  2. Analiza bezpieczeństwa ruchu i możliwych rozwiązań w obszarze skrzyżowania ul. Kościelna - ul. Polna w Wasilkowie.
  3. Analiza projektu budżetu na 2018 rok.
  4. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  5. Sprawy różne.

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

 

   Przewodnicząca Komisji

 

                             Dominika Jocz

Dodana: 22 listopad 2017 11:40

Zmodyfikowana: 22 listopad 2017 11:40

Lista stron