Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 22 sierpnia 2016 roku o godzinie 16.00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 22 sierpnia 2016 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

  2. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodnicząca Komisji

Mirosława Jadwiga Bezdziel

Dodana: 16 sierpień 2016 15:17

Zmodyfikowana: 16 sierpień 2016 15:17