Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 września 2016 roku o godzinie 14.00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 19 września 2016 roku o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Temat posiedzenia:

  1. Propozycje inwestycyjne do budżetu gminy na 2017 rok.

  2. Analiza i ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

  3. Kontrola realizacji wydatków niewygasających.

  4. Przeprowadzenie kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie.

  5. Sprawy różne

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji

Rafał Czaplejewicz

Dodana: 14 wrzesień 2016 15:16

Zmodyfikowana: 14 wrzesień 2016 15:16