Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 19 września 2016 roku o godzinie 16.00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 19 września 2016 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Wizytacja jednostki organizacyjnej.

  2. Zbiorowe żywienie w szkołach i przedszkolu w 2015/2016. Perspektywa żywienia w roku szkolnym 2016/2017.

  3. Przygotowanie szkół i przedszkola do nowego roku szkolnego po planowanych remontach.

  4. Wstępne rozpoznanie potrzeb podległych jednostek (szkoły, przedszkole).

  5. Założenia do planu budżetowego na 2017 rok.

  6. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

  7. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodnicząca Komisji

Mirosława Jadwiga Bezdziel

Dodana: 14 wrzesień 2016 15:14

Zmodyfikowana: 14 wrzesień 2016 15:14