Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 23 maja 2017 roku o godz. 15.30

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Informuję, iż w dniu 23 maja 2017 roku o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, sala konferencyjna parter, odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Podsumowanie akcji zimowego utrzymania dróg w roku 2016/2017 -wnioski.
  2. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  3. Sprawy różne.

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

 

   Przewodnicząca Komisji

                              Dominika Jocz

Dodana: 16 maj 2017 12:21

Zmodyfikowana: 16 maj 2017 12:21