Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej - 23 lutego 2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 23 lutego 2016 roku o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, sala konferencyjna parter, odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu

Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Układ działania komunikacji zbiorowej na terenie gminy Wasilków.

  2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ładu Przestrzennego
    i Infrastruktury Technicznej za 2015 rok.

  3. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

  4. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodnicząca Komisji

Dominika Jocz

Dodana: 18 luty 2016 13:04

Zmodyfikowana: 18 luty 2016 13:04