Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty - 22 lutego 2016 roku

O G Ł O S Z E N I E

           Informuję, iż w dniu 22 lutego 2016 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Wizytacja jednostek organizacyjnych.

  2. Przyjęcie sprawozdania dyrektorów szkół i przedszkola na temat działalności (organizacja, finanse) za II półrocze 2015 roku.

  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty za 2015 rok.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Dodana: 18 luty 2016 13:04

Zmodyfikowana: 18 luty 2016 13:04