Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

O G Ł O S Z E N I E


Informuję, iż w dniu 29 marca 2016 roku o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, sala konferencyjna parter, odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

    1. Analiza działania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

    2. Informacja o przygotowanej dokumentacji projektowej.

    3. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

    4. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodnicząca Komisji

Dominika Jocz

 

Dodana: 24 marzec 2016 09:28

Zmodyfikowana: 24 marzec 2016 09:33