Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 19 grudnia 2017 roku o godz. 15.30

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 19 grudnia 2017 roku o godz. 15.30

w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7 w sali konferencyjnej na parterze,

odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
  2. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  3. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

Przewodnicząca Komisji

 

Dominika Jocz

Dodana: 14 grudzień 2017 08:10

Zmodyfikowana: 14 grudzień 2017 13:06