Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: „Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego – etap I”

Gmina Wasilków zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: „Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego – etap I”.

Termin składania ofert: 18.12.2020 r. do godz. 11.00.

Dodana: 14 grudzień 2020 12:49

Zmodyfikowana: 17 grudzień 2020 15:06