Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie

Burmistrz Wasilkowa

ogłasza nabór

kandydatów na członków

Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie

 

  1. W wyniku naboru wyłonionych zostanie 9członków Rady w tym:
  • 2 przedstawicieli zgłoszonych przez uniwersytet trzeciego wieki;
  • 3 przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych;
  • 4 przedstawicieli osób starszych.
  1. Nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie prowadzony będzie od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia 12 marca 2018 r. do godziny 15.30.
  2. Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach stanowiących załączniki do Zarządzenia Burmistrza Wasilkowa Nr 438/2018.

Do formularza powinny być dołączone:

1) zgoda kandydata na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie,

2) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wzory formularzy dostępne są:

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wasilkow.pl);

- na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (www.wasilkow.pl);

- w Biurze Obsługi Interesanta i pok. nr  10 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

  1. Wypełnione zgłoszenia należy składać w kopertach oznaczonych „Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie" oraz danymi kontaktowymi zgłaszającego w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub wysłać przesyłką pocztową.
  2. O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski

Dodana: 23 luty 2018 13:46

Zmodyfikowana: 23 luty 2018 14:53

Załączniki

Lista stron