Lokalizacja pojemników na przeterminowane leki i zużyte baterie

Punkty ustawienia pojemników na przeterminowane leki zostały wyznaczone w aptekach zlokalizowanych na terenie miasta Wasilków, tj.:

  1. Apteka Wasilków, ul. Grodzieńska 33,
  2. Cefarm, ul. Grodzieńska 1 a,
  3. Apteka Słoneczna Wasilków, ul Polna 2,
  4. Apteka w ZOZ Wasilków, ul. Kryńska 32,
  5. Apteka Wasilków, ul. Żurawia 15,
  6. Apteka DOLINA CISÓW, ul. Białostocka 104

Punkty ustawienia pojemników na baterie zostały wyznaczone w punktach użyteczności publicznej tj. wszystkich szkołach, przedszkolach na terenie Gminy Wasilków oraz w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie i ZOZ na ul. Kryńskiej.

Oprócz wskazanych wyżej lokalizacji zarówno przeterminowane leki jak i zużyte baterie dodatkowo można przewieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Studziankach, przy ul. Spółdzielczej 11 (teren składowiska odpadów).

 

Dodana: 27 wrzesień 2019 10:04

Zmodyfikowana: 27 wrzesień 2019 10:04