Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 27 marca 2017 roku o godzinie 16.00

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 27 marca 2017 roku o godzinie 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Informacja o usługach medycznych świadczonych na terenie gminy.
  2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
  3. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  4. Sprawy różne.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

  

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                             Mirosława Jadwiga Bezdziel

Dodana: 20 marzec 2017 09:38

Zmodyfikowana: 20 marzec 2017 09:38