I sesja Rady Seniorów Gminy Wasilków

Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Rady Seniorów Gminy Wasilków, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIX/345/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Wasilków i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 1821, z 2018 r., poz. 648)

 

 

zwołuję I sesję Rady Seniorów Gminy Wasilków

w dniu 14 października 2022 r. o godzinie 12.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze do Rady Seniorów Gminy Wasilków.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Wasilków.
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów Gminy Wasilków.
  6. Dyskusja na temat lokalizacji parkingu u zbiegu ul. Polnej i Kościelnej w Wasilkowie.
  7. Dyskusja na temat potrzeby utworzenia parku miejskiego w Wasilkowie.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamkniecie obrad sesji.

 

Burmistrz Wasilkowa

Adrian Łuckiewicz

 

Dodana: 7 październik 2022 15:26

Zmodyfikowana: 7 październik 2022 15:26