Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania części terenów przy Zalewie w Wasilkowie

Gmina Wasilków zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania części terenów przy Zalewie w Wasilkowie.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.09.2020 r.

Dodana: 22 wrzesień 2020 16:06

Zmodyfikowana: 2 październik 2020 11:44