Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap IV

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap IV, realizowana w ramach zadania  „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako projekt partnerski: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego  i rowerowego w BOF” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od  ul. Polnej do ul. Zajęczej (km 804,6 do km 1+583,8)

Termin otwarcia ofert: 07.09.2018 r.  godz. 11:30

Dodana: 14 sierpień 2018 13:14

Zmodyfikowana: 22 listopad 2018 12:23