Informacja po otwarciu ofert dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

Wasilków, 2016-09-01

BGGN.271.11.2016

Informacja po otwarciu ofert

dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie

wraz z dokumentacją techniczną

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm. z 2016 poz. 1020) po otwarciu ofert dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

udzielam poniżej następujących informacji:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 312 700,00 zł,

2) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

a)  Wykonawca: Speed Invest Sp. z o.o.,

adres siedziby: 05-230 Kobyłka, ul. Ossowska 15,

cena wraz z podatkiem VAT: 491 416,89 zł,

termin wykonania zamówienia: 2016-10-28,

długość rękojmi: 6 lat,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

b)  Wykonawca: „Dro-Mar” Marcin Dróżdż,

adres siedziby: 26-640 Skaryszew, Makowiec, ul. Radomska 138,

cena wraz z podatkiem VAT: 423 000,00 zł,

termin wykonania zamówienia: 2016-10-28,

długość rękojmi: 6 lat,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

c)  Wykonawca: Firma Wielobranżowa Magdalena Łach,

adres siedziby: 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 75,

cena wraz z podatkiem VAT: 338 960,85 zł,

termin wykonania zamówienia: 2016-10-28,

długość rękojmi: 6 lat,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

d)  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „Monobet” Marian Andrzejewski,

adres siedziby: 87-617 Bobrowniki, ul. Włocławska 14C,

cena wraz z podatkiem VAT: 426 788,75 zł,

termin wykonania zamówienia: 2016-10-28,

długość rękojmi: 6 lat,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

e)  Wykonawca: „Bullait” Andrzej Ciuchta,

adres siedziby: 82-300 Elbląg, ul. Okulickiego 13/21,

cena wraz z podatkiem VAT: 378 728,25 zł,

termin wykonania zamówienia: 2016-10-28,

długość rękojmi: 6 lat,

warunki płatności: zgodne z SIWZ.

Dodana: 2 wrzesień 2016 08:48

Zmodyfikowana: 2 wrzesień 2016 08:48