Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Prezentacja spektaklu (HashTak) Witkacy"

Wasilków, dn. 27.08.2020 r.


Ogłoszenie o możliwości składania

uwag do oferty


Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Prezentacja spektaklu (HashTak) Witkacy” złożonej przez Podlaski Uniwersytet Ludowy, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 14

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 3 września 2020 r. (czwartek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska@wasilkow.pl


Dodana: 27 sierpień 2020 15:57

Zmodyfikowana: 27 sierpień 2020 15:57