Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Nasi Wojownicy"

Wasilków, dn. 17.08.2020

Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Nasi Wojownicy" złożonej przez Stowarzyszenie Zwykłe Kreatywny Wasilków, Wasilków, ul. Kasztanowa 7, 16-010 Wasilków.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

    • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

    • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)

    • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska@wasilkow.pl.

Dodana: 17 sierpień 2020 12:02

Zmodyfikowana: 17 sierpień 2020 12:05

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Lidia Dobrowolska

Data wytworzenia: 2020-08-12

Wprowadzający: Lidia Dobrowolska

Data modyfikacji: 2020-08-17

Opublikował: Lidia Dobrowolska

Data publikacji: 2020-08-17