Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzednicze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sportu.

               Wasilków, dnia 10.02.2020 r.

OSO.2110.1.2020.KS

 

 

Burmistrz Wasilkowa

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi i sportu  

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Lidia Dobrowolska, zam. Białystok.    

 

 UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sportu, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, złożona został jedna oferta.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Lidia Dobrowolska posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

 

 

                          

                                                                                                   Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                     Adrian Łuckiewicz

 

 

Dodana: 11 luty 2020 09:57

Zmodyfikowana: 12 luty 2021 10:37