Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. opłat za gospodarowanie odpadami

                           Wasilków, dnia 09.03.2020 r.

K.2110.3.2020.KS

 

 Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. opłat za gospodarowanie odpadami

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Julianna Onichimiuk, zam. Dąbrówki.    

 

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. opłat za gospodarowanie odpadami, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, wpłynęło pięć ofert. Wszystkie złożone oferty spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Kandydatki w wyznaczonym terminie stawiły się na rozmowę kwalifikacyjną.

 W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Julianna Onichimiuk  posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

 

                     

                                                                                                  Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                    Adrian Łuckiewicz

 

 

 

Dodana: 10 marzec 2020 16:57

Zmodyfikowana: 10 marzec 2020 16:58