Poziomy odzysku i recyklingu 2021 rok

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2021 r. [%]

0,17 % *

 *- dopuszczalny poziom w 2021  wynosi 35%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2021 r. [%]

22,20 % *

 *- wymagany do osiągnięcia poziom w 2021 r. wynosi 20 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2021 r. [%]

100 % *

 *- wymagany do osiągnięcia poziom w 2021 r. wynosi 70 %

 

 

Dodana: 29 kwiecień 2022 11:33

Zmodyfikowana: 29 kwiecień 2022 11:38