XXIII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 22 lipca 2016 roku, o godzinie 10:00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 22 lipca 2016 roku, o godzinie 10-ej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.

  3. Zamknięcie obrad sesji.

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Semeniuk

Dodana: 19 lipiec 2016 10:09

Zmodyfikowana: 19 lipiec 2016 10:09