Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 20 kwietnia 2018 roku o godzinie 14.00

O G Ł O S Z E N I E

 

               Informuję, iż w dniu 20 kwietnia 2018 roku o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7,

,

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Analiza postępowań przetargowych na zadania inwestycyjne w 2017 roku.
  2. Ocena prac porządkowych na obiektach sportowych i placach zabaw.
  3. Sprawy różne.

 

 

  1. Kontrola sołectwa Studzianki I.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

                                                                                                                                                                         Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                                                                            Rafał Czaplejewicz

Dodana: 18 kwiecień 2018 09:53

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2018 09:53