Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 26 czerwca 2017 roku o godzinie 16.00

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 26 czerwca 2017 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7,

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z działalności MOAK w Wasilkowie za 2016 rok.
  2. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2016 rok.
  3. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
    z terenu gminy.
  4. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  5. Sprawy różne.

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                             Mirosława Jadwiga Bezdziel

 

Dodana: 21 czerwiec 2017 13:07

Zmodyfikowana: 21 czerwiec 2017 13:07