Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 24 stycznia 2017 roku o godz. 15.30

O G Ł O S Z E N I E

 

 Informuję, iż w dniu 24 stycznia 2017 roku o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7,

sala konferencyjna parter, odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Informacja o stanie przygotowania inwestycji ujętych w budżecie gminy na 2017 rok.
  2. Sprawy różne.

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

    Przewodnicząca Komisji

 

                          Dominika Jocz

Dodana: 16 styczeń 2017 15:47

Zmodyfikowana: 16 styczeń 2017 15:47