Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 21 lutego 2017 roku o godz. 15.30

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Informuję, iż w dniu 21 lutego 2017 roku o godz. 15.30                          
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, sala konferencyjna parter, odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Układ działania komunikacji zbiorowej na terenie gminy.
  2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2016 rok.
  3. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  4. Sprawy różne.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

   Przewodnicząca Komisji

                           Dominika Jocz

Dodana: 14 luty 2017 11:09

Zmodyfikowana: 14 luty 2017 11:09