Porządek obrad sesja LXXXI

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2040.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Dodana: 15 listopad 2023 10:38

Zmodyfikowana: 15 listopad 2023 10:38