Porządek obrad sesja LXXVIII

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawy różne.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
6. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
7. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
8. Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Wasilków w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb mieszkańców.
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/586/23Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2023 r.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa, gmina Wasilków w sąsiedztwie drogi krajowej DK 19.
11. Przyjęcie protokołu LXXVII sesji Rady Miejskiej.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Dodana: 22 sierpień 2023 09:48

Zmodyfikowana: 22 sierpień 2023 09:48