Porządek obrad Sesja LXIX

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037.
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/541/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Dodana: 2 luty 2023 08:43

Zmodyfikowana: 2 luty 2023 17:09