Imienny wykaz głosowań sesja LXXXI

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (11)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Ignatowski Marek
Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2040.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (11)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Ignatowski Marek
Król Michał

Dodana: 15 listopad 2023 10:49

Zmodyfikowana: 15 listopad 2023 10:49