Imienny wykaz głosowań sesja LXXVII

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Przedstawienie porządku obrad.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wasilkowa wotum zaufania.

ZA: 8, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (8)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz
Targońska-Dakowicz Monika

PRZECIW (2)

Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Szmurło Adam
Zalejski Jarosław Aleksander

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wasilków i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wasilków za 2022 r.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (10)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wasilkowa za 2022 r.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (10)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LVI/501/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Wasilków na lata 2022-2023

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (13)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Ignatowski Marek

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (12)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Lewkowicz Robert

BRAK GŁOSU (1)

Ignatowski Marek

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (12)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Lewkowicz Robert

BRAK GŁOSU (1)

Ignatowski Marek

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (12)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Lewkowicz Robert

BRAK GŁOSU (1)

Ignatowski Marek

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Studzianki, gmina Wasilków, pomiędzy ulicą Spółdzielczą a Białostocką.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (9)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kozłowski Janusz
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Zalejski Jarosław Aleksander

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (11)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Jakuć Magdalena
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Przyjęcie protokołu LXXVI sesji Rady Miejskiej.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (9)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna

BRAK GŁOSU (1)

Półtorak Piotr Adam

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Dodana: 22 czerwiec 2023 12:36

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2023 12:36