XXXVII Porządek obrad Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Komunikacja na terenie sołectw Wólka, Woroszyły oraz Sochonie ze szczególnym uwzględnieniem połączeń szkolnych.
4. Informacja o wynikach naboru do szkół prowadzonych przez gminę i przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.
5. Informacja o organizacji żywienia uczniów w szkołach i przedszkolu oraz informacja o organizacji dożywiania uczniów wymagających wsparcia.
6. Propozycje do projektu budżetu na 2024 r.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Dodana: 20 wrzesień 2023 14:24

Zmodyfikowana: 20 wrzesień 2023 14:27