XXIII Porządek obrad Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie skargi na Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie obrad komisji.

 


Dodana: 20 wrzesień 2023 13:53

Zmodyfikowana: 20 wrzesień 2023 13:53